تونی بوزان

نوع نمایش :
مقایسه
حافظه ات را به کار بینداز - Use your memory: understand your mind to improve your memory and mental power
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

حافظه ات را به کار بینداز

Use your memory: understand your mind to improve your memory and mental powerذهن خود را بهتر بشناسید تا بتوانید قدرت ذهن و حافظه خود را افزایش دهید.
نویسنده: تونی بازان
مترجم: محمد جواد نعمتی

حافظه ات را به کار بینداز عنوان کتابی است از تونی بوزان با ترجمه‌ی محمد جواد نعمتی که در 272 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1394 به چاپ رسیده است.
15000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مغزت را درست به کار بینداز - Use Your Head
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
حافظه درخشان - birliant memory
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تمرکز و تقویت حافظه - Master Your Memory
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آموزش تند خوانی - Speed Reading
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تند خوانی پیشرفته  - The Speed Reading Book
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مهارت های مطالعه - Study Skills Handbook
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
نقشه بندی ذهنی - هدفمند زندگی کنید - The Mind Map Book
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
راهکاری برای موفقیت در مدرسه - Mind Maps for Kids
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
روشی برای مرور بهتر درس ها - Mind Maps For Kids
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...