ظرفیت مغز

تولید محتوی موسسه فرهنگی ذهن برتر

ظرفیت مغز

ذهن شما همانند غولی خفته می باشد. تحقیقات نشان داده اند که ظرفیت مغز بسیار گسترده تر از آن چیزی است که حتی به توان تصور کرد. شاید این نظریه که انسان ها تنها از یک درصد مغزشان استفاده می کنند اشتباه باشد ولی ما کمتر از این میزان از ذهنمان بهره می گیریم و قسمت وسیعی از توانایی های مغزمان وجود دارد که قابل پیشرفت می باشد.

دانشمندان کشف نمودند که هر مغز از 10/000/000/000 سلول مغزی تشکیل شده است که هر کدام از این سلول ها هماندد یک هشت پا هستند که گیرنده های حسی بیشماری در انتهای بازوان سلول ها مستقر شده اند.

ظرفیت مغز

 به عبارت دیگر، مغز شما از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است. اگر به قسمت چپ مغزتان صدمه ای وارد شود، فعالیت های قسمت راست بدن با اختلالاتی مواجه می شود و همین طور برعکس اگر صدمه ای به قسمت راست مغز وارد شود قسمت چپ بدن با مشکل مواجه می شود. تحقیقات پروفسور "راجر اسپری" و پروفسور "رابرت ارنست" از دانشگاه کالیفرنیا آشکار ساخت که مغز درست مثل یک مغز واحد به صورت مجزا کار می کنند. وی برای این که فاصله موجود میان دو نیمکره را محاسبه کند، از امواج منتشر شده مغز استفاده نمود و برای دستیابی به این نظریه علمی از دانشجویانش خواست تا فعالیت های ذهنی خود را مقابل او انجام دهند. به طور کلی هر کدام فعالیت های ذهنی زیر را کنترل می کند.

نیمکره چپ مغز:

1 – منطق 2 – اعداد  3 – فاصله گذاری  4 –  لیست نمودن  5 –  لغات  6 –  تجزیه و تحلیل  7 – حالت طولی

شما به عنوان یک انسان منظقی محسوب می شوید.

نیمکره راست مغز:

1 – تعادل  2 – اندازه  3 – شناسایی رنگ  4 – آگاهی  5 –  تصورات  6 –  موسیقی 7 - رویاهای روزانه

شما به عنوان یک انسان در آن واحد هم دانشمند هستید و هم دارای توانایی های یک هنرمند می باشید.

توجه داشته باشید اگر از نیمکره ای از مغزتان بیشتر استفاده کنید، نیمه دیگر مغز ضعیف تر می شود و در فعالیت های مربوط به آن نیمکره ضعیف می شود به همین دلیل است که فرد احساس می کند که در امور بعضی از کارها خنگ و ناتوان هستند. در حال حاضر می دانیم که هوش در انسان های گوناگون پیشرفت می نماید و مورد بهبود قرار می گیرد و این خصیصه انسان پیشرفته می کند. اولین شخصی که مدرک تعیین سطح هوش را دریافت نمود دکتر " لوئیس آبرتو ماچادو" بود که توانست مدرک ارتقاء سطح ذهنی انسان را به خود اختصاص دهد و قدرت تشخیص این توانایی را در افراد دیگر نیز به دست آورد. در واقع این افراد پیام آور این هستند که آگاهی انسان نسبت به محیط اطرافش بسیار مهم است و افراد در هر وضعیتی که هستند باید بتوانند آگاهی و توانایی ذهن خود را افزایش دهند و باعث پیشرفت آن شوند.

چرا ظرفیت ناچیزی از توانایی های مغز انسان قابل استفاده می باشد؟

از مهم ترین دلایلی که می توان به آن اشاره کرد همین اطلاعات ناچیزی است که در ارتباط با مغز و عملکرد آن در اختیارمان بوده است. و تنها همین نداشتن اطلاعات است که باعث پیچیدگی مغز و مبهم بودن آن است. برای این کار ابتدا کاغذی بردارید و تمام مشکلات ذهنیتان را بر روی کاغذ بیاورید اصلاٌ نگران نباشید که چقدر مشکلات شما زیاد است، با خودتان صادق باشید و آن ها را کم و زیاد نکنید. این را بدانید هر آنچه با خودتان رو راست باشید راحت تر می توانید که توانایی ذهنی خود را برای حل مشکلاتتان تقویت کنید. 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید در کارگاه حافظه ما شرکت کنید. جهت ثبت نام کلیک کنید.

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر