آرشیو مقالات
تا به حال فکر کردید که می توان با یک نگاه به شخصیت افراد پی برد و در هر جایگاه و منصبی که هستیم بهترین ارتباط را با اطرافیان برقرار کنیم و به آنچه که می خواهیم دست پیدا کنیم؟
یکی از مهم ترین قسمت های مطالعه صحیح ، به یادآوری مطالبی است که قبلا خواندیم و این موضوع هیچ ارتباطی با هوش شما ندارد بلکه باید روش مناسب خلاصه نویسی و یادآوری بهتر را فراگیرید.
تا به حال دقت کرده اید وقتی رانندگی می کنید و یا مطالعه می کنید تا چه میزان به اطراف موضوعی که در حال نگاه کردن به آن هستید ،تسلط دارید؟تمرینات افزایش حوزه دید به شما کمک می کند تا چشم پشت سر خود را فعال کنید!
هنگام خواب ذهن وارد مرحله ی جدیدی از پردازش اطلاعات می شود به همین دلیل کیفیت و میزان خواب مسئله ی بسیاری مهمی است که بر حافظه انسان تاثیر می گذارد.
هر رنگی دارای انرژی منحصر به فرد است و تاثیرات مطلوبی را در عملکرد ذهنی انسان می گذارد با شناخت این تاثیرات می توانید حافظه ی خود را تقویت کنید.
در این دوره که دائما از طریق رسانه ها مطلع آزار و اذیت هاى جنسى مى شویم.در این بین دفاع از خود در رابطه با افراد شرور و آسیب رسان هوشمندانه ترین راهى است که هر کسى باید یاد بگیرد.