محصل موفق دوره اول - بهراد حیدری

آقای بـــهراد حــیدری

 

 12 ساله

دوره اول متوسطه هفتم

مدرسه مصباح تهران

 

من بهراد حیدرى هستم.سال ششم دبستان بودم که از طریق خاله ام با دکتر سیدا در سمینار سوپ جوجه اشنا شدم و طعم لذت بخش ان سوپ را با راهنمایی استاد سیدا و اساتید دیگر چشیدم . سوپ جوجه دریچه اى نو در زندگی من بود در کلاس محصلان موفق ثبت نام کردم و با توجه به راهنمایی استادم دکتر محمد سیدا شروع و یادگیری عدد پى کردم ٥٠٠رقم حفظ بودم که به اولین سمینار رفتم بعد١٠٠٠و...تا این که به برنامه فرمول یک رفتم با چندین هزار عدد پى و هنوز این روند را ادامه مى دهم و خودم را براى مسابقات جهانى اماده می کنم چون من می توانم.

 

افتخارات:

  • مطالعه ریاضى تیز هوشان
  • تکواندو  ٧مدال طلا - ٦مدال نقره - ١مدال برنز