راز قانون جذب در یک نگاه

تولید محتوی موسسه فرهنگی ذهن برتر

راز قانون جذب در یک نگاه

قانون جذب یکی از قوانین کیهانی است و به طور ساده بیان می کند، به هر آنچه که تمرکز داشته باشید، همان را به سمت خود جذب می کنید. در واقع قانون جذب چیز های مشابه هم دیگر را جذب خواهد کرد، به این گونه که اگر احساس ذوق و شوق، شور و هیجان در سر دارید، این افکار به معنای ساطع کردن انرژی مثبت است و به سمت شما می آید.

قانون جذب در این جمله خلاصه می شود: "ما هر آنچه را که به آن فکر کرده، چه خوب چه بد، جذب خود می کنیم."

 

 

برای آنکه قانون جذب مؤثری داشته باشیم، ابتدا لازم است خواسته های واقعی خود را شناسایی کنید و دقیقا بدانید که چه می خواهید. همچنین سعی کنید تصاویری از خواسته خود و لحظه رسیدن به آنها را در ذهنتتان ببینید و به زمان بیشتری در طول روز روی آن متمرکز شوید.

با ذکر مثالی به درک هر چه بیشتر این قانون می پردازیم. شما می دانید که اینترنت یک ارتباط انرژی نامرئی به شمار می رود که تمامی ما را به یکدیگر مرتبط می کند. به همین شکل می توانید با همه چیز و همه کس ارتباط برقرار کنید.

چطور از این قانون استفاده کنیم؟

تنها افراد موفق میدانند و این رازی است که در کتابهای علمی با عنوان تجسم دیداری از آن یاد میشود. مایکل فلیپس هر شب قبل از خوابیدن خود را برنده تجسم می کرد. همان گونه که می دانید در حال حاضر وی از پرافتخارترین قهرمانان تاریخ بازی های المپیک و دارنده 22 مدال شناست. لذا به منظور هر چه بیشتر تفکرات مثبت بر روی اتفاقات، می بایست آن کارهایی که دشوار هستند را نادیده گرفته و به این که دیگران شما را چگونه می بینند بی توجه باشید و تمام تمرکز خود را بر محور هر آن چه که دوست دارید برایتان اتفاق بیفتد قرار دهید.

نکاتی که باید توجه داشته باشید:

- شما اتفاقات خوب یا بد را بر اساس تفکراتتان تجربه می کنید.

- با فکر کردن به چیزی آن را به سمت خود جذب می کنید، حتی اگر آن را نخواهید.

- هر چه بیشتر بر روی مسئله ای تمرکز کنید، جذب آن قوی تر خواهد بود.

- سعی کنید به احساسات خود اعتماد کنید.

- با تفکر مثبت می توانید اتفاقات خوب برای شما اتفاق بیفتد.

- با افکار منفی مبارزه کنید و سعی کنید هر آن چه که به شما انرژی می دهد مانند برنامه های تلویزیونی با موضوع جنایت و بیماری، موسیقی های غمگین، افراد منفی نگار و ... اجتناب می کنید.

- باید به مسائل آن گونه ای که آرزو دارید، بنگرید.

- این را بدانید که موفقیت یک منبع تمام نشدنی است و هر کس می تواند از آن بهره ببرد.

و در یک جمله می توان گفت: خواسته‌تان را شناسایی کنید، آن را درخواست کنید، جهان به آن پاسخ مثبت می‌دهد، آن را دریافت کنید.

این مباحث به صورت جامع در کارگاه آموزشی مهره مار توسط عبدالرضا امیراحمدی برگزار می شود. چنان چه تمایل به شرکت در این کارگاه ها را دارید، کلیک کنید.

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر