اهمیت استفاده از خط بر

http://speedreading.ir

 

 

تونی بازان در فصل دوم از کتاب مرجع کامل تندخوانی یک آزمایش جالب را توصیه می کند که به سادگی اهمیت استفاده از خطبر هنگام خط بردن زیر سطور را تبیین می کند. ولی معتقد است بهتر است این آزمایش را با فرد دیگری انجام دهید. در بخش اول آزمایش، شما در فاصله 60 سانتی متری از یکدیگر و روبه روی یکدیگر می نشینید. در حالی که دست به سینه هستید و سرتان کاملا بیحرکت است. حالا یکی از شما، دایره ای با شعاع حدود 46 سانتی متر در فاصله سی سانتی متری از خود تصور کنید. این شخص باید تصویر دایره ای را با چشم هایش دنبال کند و شخص دیگر با دقت حرکت چشم های او را در حال ترسیم دایره فرضی دنبال می کند. فردی که در حال تصور دایره است باید احساس کند که چشمانش را به دور محیط دایره حرکت می دهد.

 

 

در این مرحله اطلاعات و مشاهدات خود را برای دیگری بیان نکنید سپس فرد دیگر همین تصور را در ذهن می گذراند و دیگری حرکات چشم های او را در نظر می گیرد. پس از پایان آزمایش مشاهدات خود را با یکدیگر مبادکه کنید. تقریبا بدون استثنا در این تمرین شکلی ترسیم می شود که هیچ شباهتی به دایره ندارد. این شکل بیشتر شبیه خطوط خمیده است و انجام این تمرین برای بیشتر افراد مشکل است.

در بخش دوم آزمایش شما باز هم مانند مرحله قبل در مقابل یکدیگر می نشینید. یکی از دو نفر با انگشت سبابه، دایره ای را در فضا رسم می کند و شخص دیگر حرکت انگشت او را دنبال می کند. شخص اول، حرکات چشم این فرد را در نظر بگیرد سپس این آزمایش را برای نفر دوم انجام دهید و در پایان مشاهدات خود را بیان کنید.

 

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر