تاثیر افسردگی بر مغز

بخوانید ،بدانید ،به کار ببندید

تاثیر افسردگی بر مغز

افسردگی تنها یک ناراحتی ساده نیست بلکه می تواند تمامی خلق و خو و افکار ما را تغییر می دهد.

همه ی ما تجربه ی ناکامی در انجام کارهای مهم و کوچک و بزرگ زندگی را داشته ایم برخی توانایی اعتماد به خود را دارند و با انرژی و انگیزه ای بیشتر بلند می شوند و مسیر درست را انتخاب می کنند و ادامه می دهند.

اما برخی دیگر ، بر غم و ناراحتی خود دامن می زنند و سوگواری برای هر اشتباه و خطا را انتخاب می کنند.

افسردگی

از دست دادن عزیزان ،ناکامی و سختی ها و به زمین خوردن های در جهت رسیدن به هدف و جدایی از دوستان ،شکست های مالی و دچار شدن به یک بیماری ناگهانی و هزاران اتفاق دیگر می تواند در مسیر زندگی ما قرار گیرد و روحیه ی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد.

طبیعی است در ابتدا به سوگواری آنها بنشینیم سوگواری کردن مرحله ای از رسیدن به آرامش ذهنی است اما ادامه ی این روند تاثیرات مخربی را برای روحیه و مغز ما دارد.

 

افسردگی چیست؟

در افسردگی های مزمن ،در ابتدا معمولا با یک شکست شروع می شود اما ادامه ی ناراحتی و غم هیچ دلیل موجهی ندارد.

افسردگی می تواند بر روح و جسم انسان تاثیر گذارد و تمامی ابعاد زندگی انسان ،زندگی شغلی و عاطفی و پیشرفت های انسانی را به خطر می اندازد.

از جمله این تاثیرات ،تاثیر افسردگی بر مغز و حافظه است.

تاثیر افسردگی بر مغز چیست؟

افسردگی موجب کوچک شدن بخشی از مغز به نام هیپوکامپ می شود که وظیفه ی شکل گیری حافظه جدید را دارد.افسردگی باعث پایین آمدن عملکردهای حسی و رفتاری می شود.

محققان مغز انسان افسرده را با مغز انسان معمولی بررسی کرده اند و دریافته اند که :

   تاثیر افسردگی بر مغز به اندازه ای است که عملکرد مغز را تا یک پنجم تقلیل می دهد.   

هم چنین افسردگی باعث کاهش تمرکز و از بین رفتن حافظه نیز می شود.

تصویر زیر ،مقایسه مغز یک فرد افسرده و یک فرد معمولی است به خوبی می توان تحلیل رفتن مغز را در افراد افسرده مشاهده کرد. اسکن سمت راست مربوط به مغز یک فرد عادی و تصویر سمت چپ مربوط به مغز یک فرد افسرده است.

تاثیر افسردگی بر

بهترین راه مقابله و پیشگیری از افسردگی و کمک به حافظه ی خود ،واقع بینی است.

در برخورد با مشکلات آن را یک شکست نبینید بلکه آن را یکی از مراحل رسیدن به پیروزی ببینید.

دائما خود را سرزنش نکنید و برای هر فقدانی هرچند بزرگ و غم انگیز ،چند روز به خود مهلت سوگواری دهید اما به سرعت به وضعیت عادی برگردید و زندگی را به جریان بیندازید.

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر